Tuesday, September 29

निर्दोष हुदाहुदै साउदी जेलमा सड्ने भए प्रेम ब. राई प्रेम राई बचाउ अभियानमा सबै लाई सहयोगको अपिल (हेर्नुहोस भिडियो)

साउदी जेलमा लामो समय बन्दि जिबन बितिरहेका प्रेम बहादुर राई

निर्दोष हुदाहुदै साउदी जेलमा सड्ने भए प्रेम ब. राई प्रेम राई बचाउ अभियानमा सबै लाई सहयोगको

अपिल हेर्नुहोस भिडियो