Friday, October 30

रवीको समाचारको प्रभाव एम्बुलेन्स लिई हिउँ खेल्ने ड्राइभर कार्वाहीमा परे [ हेनुहोस् भिडियो]

रवीको समाचारको प्रभाव एम्बुलेन्स लिई हिउँ खेल्ने ड्राइभर कार्वाहीमा परे
.
विरामी बोक्ने एम्बुलेन्स लिएर दामनमा हिउँ खेल्दै भिडियो:
[ हेनुहोस् भिडियो]