Wednesday, October 21

आङ कामी शेर्पाको पहल र कुवेत मा नेपालीहरुको सयोग ले कुवेत बाट नेपाली चेली को उद्धार हुदै हेर्नुहोस (लाइब भिडियो)

आङ कामी शेर्पाको पहल र कुवेत मा नेपालीहरुको सयोग ले कुवेत बाट नेपाली चेली को उद्धार हुदै हेर्नुहोस (लाइब भिडियो)