Thursday, April 9

नेपालमै सुरू गरीएको यो फुल खेती जस्को मूल्य डरलाग्दो, यस्का फाइदा अनेक हेर्नुहोस

केशर ( saffron crocus ) जसको बन’स्पतिक नाउँ Saffron sativus हुन्छ । संसा रको एकदमै दुर्लभ र महँगो जडि बुटी मध्य एक हो । यसको उत्पती दक्षिण युरोपमा भएको हो । हाल बि’श्वको सबैभन्दा बढी उत्पा’दन हुने देश इरा’न हो ।

यो मौ रिले उत्पादन गर्ने ‘रो यल जेलि’ भन्दा पनि महँ गो छ । यसको मुल्य एक किलो ग्रामको रु. १० ला ख रुपैयाँ पर्दछ । यार्सा गुम्बा , पाँच औले र सिला जित जत्तिकै महत्त्व पूर्ण छ ।

यो बौ द्धिक क्षम ताको वृद्धि को साथै सुत्के री एवम् ग र्भवती महिला को खुरा कको रूप मा , रोग प्रतिरो धात्मक क्षमता बढाउन , रगत सफा राख्न , तुरुन्तै स्टा मिना बढाउने जस्ता कार्यको लागि प्र योगमा आउँ छ ।

नेपालमा बि.स. २०१९ सालमा टिष्टु ङमा परिक्ष ण गरेर सफ ल भएपछी बि.स. २०४२ सा लबाट डोल्पामा यब साहिक खेती थालि एको रहेछ । नेपालको हिमा ली जिल्ला डोल्पा देखि लिएर हुम्ला , जुम्ला , हिमाल पारिका जिल्ला मनाङ , मुस्ताङ र पुर्बी जिल्ला ता प्लेजुङ र सोलुखु म्बुमा खे ती हुन्छ ।

यसको १,७०,००० के शर पुष्प = १०० कि लोग्राम = १ किलो ग्राम केशर उत्पा दन हुन्छ । धेरै मिहे नत र लगाब हुनुपर्छ । फुल को ए न्थर नजि कै हुने रातो के शरलाई झिकेर पा नीको मात्रा हटाएर शि शाको बाकसभित्र राखि न्छ ।

यस को बाँकी रहेको अन्य भागलाई र केशर को टुक्रालाई सिधै चिया , दूध वा मन तातो पानीमा राखेर प्रयोग गर्न सकिने रहेछ ।

-trilochan kafle/smart krishi