Friday, September 18

जसको कोहि हुदैन, उसको भगवान् पनि नहुदा रैछन ,कठै बरा यी नानीहरुको जिन्दगी हेर्नुस भिडियो

जसको कोहि हुदैन, उसको भगवान् पनि नहुदा रैछन / कठै बरा यी नानीहरुको जिन्दगी हेर्नुस भिडियो