Saturday, October 31

दिल निशानी र मुकुन्द घिमिरे ठहरै भए अदिसान दर्लानी मगर र जोजो लक्की राईको यस्तो गीतले भिडियो सहित

दिल निशानी र मुकुन्द घिमिरे ठहरै भए अदिसान दर्लानी मगर
र जोजो लक्की राईको यस्तो गीतले भिडियो सहित

दिल निशानी र मुकुन्द घिमिरे ठहरै भए अदिसान दर्लानी मगर
र जोजो लक्की राईको यस्तो गीतले भिडियो सहित

दिल निशानी र मुकुन्द घिमिरे ठहरै भए अदिसान दर्लानी मगर
र जोजो लक्की राईको यस्तो गीतले भिडियो सहित

दिल निशानी र मुकुन्द घिमिरे ठहरै भए अदिसान दर्लानी मगर
र जोजो लक्की राईको यस्तो गीतले भिडियो सहित