Thursday, October 29

यी बालिकाको आवाज सुनेर फिदा नहुने कोहि हुदैन ! स्टेजमै यसरि देखाईन अचम्मको प्रस्तुति, उनको आवाज सुनेर जजहरु नै चकित (भिडियो)

यी बालिकाको आवाज सुनेर फिदा नहुने कोहि हुदैन ! स्टेजमै यसरि देखाईन अचम्मको प्रस्तुति, उनको आवाज सुनेर जजहरु नै चकित

यी बालिकाको आवाज सुनेर फिदा नहुने कोहि हुदैन ! स्टेजमै यसरि देखाईन अचम्मको प्रस्तुति, उनको आवाज सुनेर जजहरु नै चकित

यी बालिकाको आवाज सुनेर फिदा नहुने कोहि हुदैन ! स्टेजमै यसरि देखाईन अचम्मको प्रस्तुति, उनको आवाज सुनेर जजहरु नै चकित (भिडियो)