Thursday, October 29

रबी लामीछानेलाई मरो भगवान मेरो माईती भन्दै आफ्नो समस्या यसरि पोखिन-हेर्नुहोस भिडीयो ।

रबी लामीछानेलाई मरो भगवान मेरो माईती भन्दै आफ्नो समस्या कसरी पोखिन-हेर्नुहोस भिडीयो ।

रबी लामीछानेलाई मरो भगवान मेरो माईती भन्दै आफ्नो समस्या कसरी पोखिन-हेर्नुहोस भिडीयो ।

रबी लामीछानेलाई मरो भगवान मेरो माईती भन्दै आफ्नो समस्या कसरी पोखिन-हेर्नुहोस भिडीयो ।