Saturday, October 31

“सिधा कुरा जनतासँग” आजको स्पेशल कार्यकम लाइभ हेर्नुहोस् (Live News 24 tv) Share गर्नुहोस्

“सिधा कुरा जनतासँग” आजको स्पेशल कार्यकम लाइभ हेर्नुहोस् (Live News 24 tv) Share गर्नुहोस्

सिधा कुरा जनतासँग सिधा सम्पर्कको लागि :
Facebook मा भेट्न Rabi Lamichhane
Toll Free Number: 16600112424
Phone : 014446119
Skype id:- [email protected]
Email id: [email protected]

 

 

सिधा कुरा जनतासंग आजको स्पेशल कार्यकम लाइभ हेर्नुहोस् (LIVE)